Skip to main content
Darmowa wysyłka od 299zł
(+48) 790-45-88-78
biuro@stepanow-fishing.com

Regulamin naszych konkursów na Facebooku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „...........” (zwanym dalej “Konkursem”), jest administracja strony FISHING MADNESS
2. Fundatorem nagród jest firma: FISHING MADNESS
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/spinningmojehobby/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne ,pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebooku,
c) przestrzegające regulaminu Facebooka, który znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
2. Czas trwania konkursu: ....... -........ r.
§ 3. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
...............
2. Koszt wysyłki nagród konkursowych ponosi Organizator konkursu.

§ 4. Wybór zwycięzcy:

1. Wyboru zwycięzcy dokonuje komisja konkursu w składzie: ........., ........... kierując się treścią komentarzy uczestników pod postem konkursowym.
2. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród osób, które spełniły wszystkie warunki konkursu opisane w poście konkursowym.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania (bez podania przyczyny) komentarzy uznanych za niestosowne, nieetyczne lub niezwiązane z tematyką konkursu.
4. Zwycięzca po ogłoszeniu wyników będzie proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania wysyłki nagród (imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego oraz maila).
Dane te będą użyte w kontakcie z firmą doręczającą jedynie w celu wysyłki nagród i nie będą wykorzystywane, ani przetwarzane w żadnych innych celach.
5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację jego nazwy profilu oraz jego odpowiedzi na zadanie konkursowe w celu ogłoszenia wyniku konkursu.

Udział w konkursie oznacza akceptację warunków powyższego regulaminu.